Juan Picos Martín

Juan Picos Martín

 

 

 • Enxeñeiro de Montes pola Universidad Politécnica de Madrid. (1996).
 • Doutor pola Universidad de Vigo. (2004) Programa “Enxeñaria dos Recursos Naturais e Medio Ambiente”. Tese Doutoral “Los Seguros de Incendios Forestales: Antecedentes y Estudio de Viabilidad de su Aplicación en Galicia”. Mención “Riesgo y Seguro” da Fundación Mapfre.

ACTIVDADE ACADÉMICA E INVESTIGADORA.

 • Dende Xullo de 2017 Director da Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra – Universidade de Vigo
 • Maio de 2011 – Xullo 2017 Secretario da Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra – UVigo
 • Dende Decembro de 2010 Profesor Contratado Doutor do Departamento Enxeñaria dos Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo na Área de Enxeñaría Agroforestal. Anteriormente, entre 2000 e 2010, Profesor Asociado do mesmo departamento.
 • Entre 1997 e 2011, impartiu docencia en distintas institucions como a Escola Gallega de Administración Pública, nas Universidades de Vigo, de Santiago, de A Coruña, Politécnica de Madrid, no marco de cursos de posgrado, doutorado, seminarios e cursos formativos En 2002, 2008, 2009 y 2017 profesor invitado Erasmus+ na Mendel University of Agriculture and Forestry de Brno (Rep. Checa).
 • Desde 1998 participou en máis de 30 proxectos de I+D+I de ámbito rexional, nacional e internacional con financiamento pública e privado. Autor de diversas publicacions docentes, científicas e comunicacións a congresos en materia de Xestión Forestal Sostible, Aproveitamentos Forestales, Economía Forestal ou Tecnoloxía da Madeira.
  OUTRA ACTIVIDADE PROFESIONAL.
 • Dende Enero 2015 Decano Autonómico do Colexio de Enxeñeiros de Montes
 • Dende Junio de 2014 Membro da Xunta Directiva da Sociedade Española de Ciencias Forestais
 • Entre 2002 y 2010. Director de la Asociación Gallega Monte Industria.
 • Previamente desenvolveu responsabilidades en diversas iniciativas asociativas vencelladas á propiedade forestal e á producción e comercialización de madeira (1999 -2002. Foresgal Soc. Coop. 1997-1999 Asociación Forestal de Galicia)
 • Evaluador de proxectos do VII Programa Marco de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico da Unión Europea.
 • Experto convidado nas Comisiones del Parlamento de Galicia sobre Estatuto de Autonomía de Galicia (2005), Incendios Forestais (2006) e Estudo e análise das reformas da política forestal (2018).
 • Membro do Team of Specialists on Forest Sector Outlook Committee on Forests and the Forest Industry de Economic Commission for Europe y European Forestry Commission de Nacións Unidas – FAO.
 • Experto do Focus Group on Sustainable Mobilisation of Forest Biomass (EIPAGRI – DG Agri – Comisión Europea – 2016) e do Focus Group on Forest practices & climate change (EIPAGRI – DG Agri – Comisión Europea – 2017)