Daniel Cara Gil

Daniel Cara Gil

1/1/2017 ata hoxe
– Proxecto actuacións de conservación de especiesa meazadas  obxecto de plans de acción e de convenios internacionaissobre comercio (acción e seguimentos contra o tráfico ilegal e o furtivismo internacional de fauna silvestre ameazada)
1/3/2016 – 31/12/2016 Responsable de  proxectoTragsa Internacional, Madrid (España)
– Proxecto “Elefantes 2016”
– Parque Nacional de Quirimbas, Mozambique
– Mediar no conflito entre fauna silvestre e
poboación (mediación en cultivos con plantas de
sisal, utilización de canón de son para escorrentar
os elefantes dos cultivos e emprego de equipo de
son para repeler os elefantes..)
– Establecer métodos preventivos para paliar os
danos nos cultivos da poboación local
Seguimento e estudo da poboación de elefantes
con fototrampeo
Construción de charcas con achega de sal para os
mamíferos do parque
1/1/2015 – 31/12/2015
– Asistencia técnica e tradución
Visita ao Parque Nacional de Quirimbas cun
equipo do MAGRAMA. Realización de
prospección do futuro proxecto “Elefantes 2016”.
Tradutor de portugués a español
17/3/2015 – 1/12/2015 Asistencia técnica
– Tragsatec, Madrid (España)
– Seguimento e revisión das ubicacións de lobo no sur da dorsal
galega mediante o emprego de vinte cámaras de fototrampeo,
co obxectivo de averiguar os seguintes datos:
1- Constatar a presenza da especie no territorio
sondado.
2- Identificación do maior número de individuos posibles.
3- Confirmar que os individuos identificados forman un grupo.
4- Tamaño do territorio ou área de ocupación.
5- Constatar a reprodución.
6- Localizar o lugar de cría.
7- Confirmar a reprodución e o número de cachorros.
8- Observación dos distintos comportamentos da
manda.
9- Utilización das cámaras de fototrampeo e dos
distintos atraentes
15/3/2014 – 28/08/2014 Administrador da empresa Saramaganta
Medio Natural.
Concello de Covelo, Covelo. (España)
Restauración de elementos patrimoniais e paisaxe
agraria no entorno protexido dos ríos Tea e Alén(L.I.C. Tea2)
20/6/2013 – 01/06/14 Administrador da empresa, Saramaganta Medio Natural.
Tragsatec.
– Asistencia técnica para o seguimento das mandas,
realización de ensaios e avaliación de danos provocados
polo lobo nas explotacións gandeiras de Galicia.
1/9/2012 – 01/09/2013 Administrador da empresa, Saramaganta Medio Natural.
Concello de Covelo, (España)
Posta en valor do patrimonio etnográfico gandeiro da Serra do
Suído.
3/1/2011 – 31/05/2011 Asistencia técnica.
Integra futuros sostibeis S.L., Pontevedra (España)
Colaboración achegando ao proxecto experiencia
profesional na execución de accións de “Educación
ambiental, sensibilización e asesoramento técnico nos
traballos de restauración medioambiental ”
21/6/2010 – 01/11/10 Asistencia técnica.
Integra futuros sostibeis S.L., Pontevedra (España)
Proxecto de accións e incremento da Biodiversidade na Serra
do Suído e conca do río Alén.
Colaboración técnica en distintas accións de carácter
medioambiental, como a recuperación de especies protexidas.
1/9/2008 – 30/8/2012 Xerente negocio de hostelería.
1/1/2000 – 31/1/2016 Fotógrafo de natureza

-Danielcara.jimdo.com
-Fotografía salvaxe
-Aportación de documentación gráfica para a elaboración de
distintas guías de natureza :
-Guía do patrimonio natural e etnográfico. A Serra do Suído e o
Alto Tea, 2009.
-Guía do patrimonio natural de Redondela, 2011. Espazo
natural internacional. o Baixo Miño, 2012.
-Inventario de hábitats e especies de interese comunitario no
espazo natural Serra do Suído – Alto Tea, 2012.
-Participación na obra de José Luis González : Fotógrafos de
natureza , 2014.
-Exposicións fotográficas sobre fauna silvestre :
Terra, fotografía de natureza. Rectoral de Fofe, 2009. Fauna
cercana, salón de exposicións do centro comarcal, A Cañiza,2013.
-Fotografía de natureza, Concello de Covelo, 2014. Kalahari,
expo sición sobre fauna Africana, palacio de Benacazón Toledo,2015